Ο ορθοκανονικός κάνναβος προσαρμόζεται στο ανάγλυφο του εδάφους και τα επιμέρους τετράγωνα που τον απαρτίζουν  κατ΄επέκταση μεταβάλλονται, κυρτώνονται και καμπυλώνουν .

Τα όρια ενός τέτοιου οικοδομικού τετραγώνου οργανώνουν ένα σύνολο ενοτήτων συγκατοίκησης. Η μονάδα συγκατοίκησης χαρακτηρίζεται ως ένας οργανικός σχηματισμός αρκετά εσωστρεφής  ο οποίος στο εσωτερικό του υποδέχεται τον δημόσιο χώρο. Ο δημόσιος χώρος ο οποίος εικάζεται ότι θα βιώνεται από  τους κάτοικους της εκάστοτε μονάδας συγκατοίκησης. Η λογική του παραπέμπει στη έννοια της ελληνικής γειτονίας. Το ενδιαφέρον τοποθετείται στον πυρήνα ενώ ένα περίκλειστο σχήμα το προστατεύει.

Σχετικά με το δημόσιο χώρο άξιο αναφοράς είναι ότι στο επίπεδο του ισογείου εμφανίζεται μόνο στο εσωτερικό   καθώς και στα ανώτερα επίπεδά των συγκροτημάτων  συγκατοίκησης , ενώ στο χώρο εκτός των συγκροτημάτων ,ο  δημόσιος χώρος οργανώνεται σε χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με την στάθμη των ισογείων.

Το συνταίριασμα της πρότασης μας καθώς και  της πρότασης που επιλέγει οδήγησε στη σύζευξη του καθ’ ύψους διαμορφωμένου δημόσιου χώρου ανάμεσα σε δυο κάθε φόρα ενότητες συγκατοίκησης με τη χρήση συστήματος ραμπών , οι οποίες εξυπηρετούν  τους πεζούς .

The orthogonal grid is adapted to the terrain, and its individual constituent blocks are being altered, bent and curved.

The blocks’ limits organize a set of modules of cohabitation. These units can be characterized as an organic formation, quite introvert, which encloses the public space. That public space is assumed to be experienced by residents of each unit of cohabitation.

The logic of the concept refers to the idea of ‘Greek neighborhood’. The interest is appeared to be in the core, and it its highly being protected by those enclosed shapes.

As far as public space is concerned , noteworthy is the fact that is appeared to be not only on the ground floor , but also in higher levels of cohabitation complexes, while in the area outside the assemblies, is organized at a lower level in relation to the   ground floor.

Finally, The reconciliation of our proposal, which is mentioned above, and the proposal which has been chosen, whose  main concern is the coupling of two blocks of cohabitation, led to the conjugation of the public space which appears on the higher levels between two block of cohabitation  each time, using a complex system of ramps , serving pedestrians.

Leave a Reply


Warning: include(/home/adu2020/webapps/wp_pilotprojects/wp-content/themes/adu_ppp/single-default.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/adu2020/webapps/wp_pilotprojects/wp-content/themes/adu_ppp/single.php on line 43

Warning: include(/home/adu2020/webapps/wp_pilotprojects/wp-content/themes/adu_ppp/single-default.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/adu2020/webapps/wp_pilotprojects/wp-content/themes/adu_ppp/single.php on line 43

Warning: include(): Failed opening '/home/adu2020/webapps/wp_pilotprojects/wp-content/themes/adu_ppp/single-default.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/share/pear56') in /home/adu2020/webapps/wp_pilotprojects/wp-content/themes/adu_ppp/single.php on line 43